Internet on katki...

Kui sa oled lehe külastaja ja sattusid siia, siis palun vaata, millist aadressi sa üritasid avada. Kui see oli www.<nimi>.ee, siis proovi <nimi>.kovtp.ee.

 

Kui sa oled lehe omanik ja jõudsid siia lehele ja uuesti proovides jõuad ikka siia, siis tõenäoliselt on probleem selles, et sinu omanimeline domeen (www.<nimi>.ee) viitab endiselt KOVTP1 keskkonna aadressile (213.184.44.x).

 

Palun kontrollige, et teie domeen suunab KOVTP2 keskkonna aadressile (195.80.124.7).

 

Kui see ei lahenda probleemi, siis palun kirjutage abi@andmevara.ee.